DOMINO - Jarolím   BYLINKÁŘSTVÍ  U nás Vám bude vždy vše vonět. 

OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamace zboží
Reklamace zboží

Reklamace upravuje reklamační řád 2008/2009, vypracovaný v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele a v souladu s Občanským zákoníkem.

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Záruka se neztahuje na běžné opotřebení zboží a dále na vady způsobené špatným užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží.

Reklamace příjmá p. Jarolímová tel: 602221466.

O každé reklamaci je potřeba vést záznam prostřednictvím zápisu do formuláře, jehož vzor vám zašleme emailem.

V případě oprávněné reklamace neseme veškeré náklady na dopravu reklamovaného zboží.

Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, na delší lhůtu se mohou obě strany dohodnout.

Podmínky reklamace:

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout ihned při převzetí.

Pokud je zboží předáváno zasílatelskou službou, je kupující povinen ihned prohlédnout zásilku při jejím převzetí.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ